Loading...
 
 
검색어
 23/05/28   路加福音22:14-23 "我很愿意”(讲道: 郑翰照牧师)    저화질| HD고화질 |MP3 |TXT   
 23/05/21   路加福音22:7-13 "去预备逾越节" (讲道: 郑翰照牧师)    저화질| HD고화질 |MP3 |TXT   
 23/05/14   路加福音21:1-6 "就找机会"(讲道: 郑翰照牧师)    저화질| HD고화질 |MP3 |TXT   
 23/05/07   路加福音21:34-38 “要警醒祷告(2) (讲道: 郑翰照牧师)    저화질| HD고화질 |MP3 |TXT   
 23/04/30   诗篇119:165 “什么都不能使他们绊脚” (讲道: 金光煜牧师)    저화질| HD고화질 |MP3 |TXT   
 23/04/23   路加福音21:34-38 “要警醒祷告(1)” (讲道: 郑翰照牧师)    저화질| HD고화질 |MP3 |TXT   
 23/04/16   路加福音8:22-25 “这到底是谁(2)”(讲道: 郑翰照牧师)    저화질| HD고화질 |MP3 |TXT   
 23/04/09   路加福音8:22-25 “这到底是谁(1)”(讲道: 郑翰照牧师)    저화질| HD고화질 |MP3 |TXT   
 23/04/02   路加福音 8:16-21“应当小心怎样听”(讲道: 郑翰照牧师)    저화질| HD고화질 |MP3 |TXT   
12345678910,,,32