Loading...
 
 
검색어
 19/06/23   诗篇25:14 ‘耶和华的亲密’ (讲道: 金光煜牧师)    저화질| HD고화질 |MP3 |TXT   
 19/06/16   路加福音13:6-9 “且留着” (讲道: 郑翰照牧师)    저화질| HD고화질 |MP3 |TXT   
 19/06/09   路加福音13:1-5 "你以为他们更有罪吗?" (讲道: 郑翰照牧师)    저화질| HD고화질 |MP3 |TXT   
 19/06/02   路加福音12:54-59 "不能分辨" (讲道: 郑翰照牧师)    저화질| HD고화질 |MP3 |TXT   
 19/05/26   使徒行传10:1-2 “他和全家” (讲道: 金光煜牧师)    저화질| HD고화질 |MP3 |TXT   
 19/05/19   路加福音12:49-59 “将要纷争” (讲道: 郑翰照牧师)    저화질| HD고화질 |MP3 |TXT   
 19/05/12   路加福音12:35-48 "要做好准备" (讲道: 郑翰照牧师)    저화질| HD고화질 |MP3 |TXT   
 19/05/05   路加福音 12:35-48 "腰里束上带" (讲道: 郑翰照牧师)    저화질| HD고화질 |MP3 |TXT   
 19/04/28   罗马书 6:10-14 "你们的肢体" (讲道: 金光煜牧师)    저화질| HD고화질 |MP3 |TXT   
12345678910,,,17