Loading...
 
 
검색어
 20/08/16   路加福音 18:18-30 ‘在神却能’ (郑翰照牧师)    저화질| HD고화질 |MP3 |TXT   
 20/08/09   路加福音18:18-30 ‘你还缺少一件’(讲道:郑翰照牧师)    저화질| HD고화질 |MP3 |TXT   
 20/08/02   路加福音18:18-30 ‘都遵守了’(讲道:郑翰照牧师)    저화질| HD고화질 |MP3 |TXT   
 20/07/26   诗篇119:49-56 ‘记念’(讲道:金光煜牧师)    저화질| HD고화질 |MP3 |TXT   
 20/07/19   路加福音18:15-17 ‘若不像小孩子’ (讲道: 郑翰照牧师)    저화질| HD고화질 |MP3 |TXT   
 20/07/12   路加福音 18:9-14 ‘自卑的,必升为高' (讲道: 郑翰照牧师)    저화질| HD고화질 |MP3 |TXT   
 20/07/05   路加福音18:1-8 ‘更何况是神’ (讲道: 郑翰照牧师)    저화질| HD고화질 |MP3 |TXT   
 20/06/28   诗篇119:41-48, ‘主的慈爱’(讲道:金光煜牧师)    저화질| HD고화질 |MP3 |TXT   
 20/06/21   路加福音18:1-8, '某城里' (讲道:郑翰照牧师)    저화질| HD고화질 |MP3 |TXT   
12345678910,,,20