Loading...
 
 
검색어
 20/10/18   路加福音19:1-10 "爬上桑树" (讲道:郑翰照牧师)    저화질| HD고화질 |MP3 |TXT   
 20/10/11   路加福音 19:1-10 “人多,他的身量又矮”(讲道:郑翰照牧师)    저화질| HD고화질 |MP3 |TXT   
 20/10/04   路加福音19:1-10 "是怎样的人?" (讲道:郑翰照牧师)    저화질| HD고화질 |MP3 |TXT   
 20/09/27   诗篇119:57-64 '耶和华是我的福分(II)'(讲道:金光煜牧师)    저화질| HD고화질 |MP3 |TXT   
 20/09/20   路加福音18:35-43 "跟随耶稣 " (讲道:郑翰照牧师)    저화질| HD고화질 |MP3 |TXT   
 20/09/13   路加福音18:31-34 "成就先知所写的一切事" (讲道:郑翰照牧师)    저화질| HD고화질 |MP3 |TXT   
 20/09/06   使徒行传3:1-10 "拉着他的右手"(讲道: 金英俊牧师)    저화질| HD고화질 |MP3 |TXT   
 20/08/30   马太福音26:1-16 ‘时机’ (讲道:李英兰牧师)    저화질| HD고화질 |MP3 |TXT   
 20/08/23   诗篇119:57-64 '耶和华是我的福分(I)'(讲道:金光煜牧师)    저화질| HD고화질 |MP3 |TXT   
12345678910,,,20