Loading...
 
 
검색어
 19/08/18   路加福音 14:1-6 "可以不可以" (讲道: 郑翰照牧师)    저화질| HD고화질 |MP3 |TXT   
 19/08/11   路加福音13:31-35 “要走当走的路” (讲道: 郑翰照牧师)    저화질| HD고화질 |MP3 |TXT   
 19/08/04   路加福音13:22-30 “在那里必要哀哭切齿了” (讲道: 郑翰照牧师)    저화질| HD고화질 |MP3 |TXT   
 19/07/28   诗篇 128:1-2 "遵行他道的人" (讲道: 金光煜牧师)    저화질| HD고화질 |MP3 |TXT   
 19/07/21   路加福音 13:22-30 "窄门" (讲道: 郑翰照牧师)    저화질| HD고화질 |MP3 |TXT   
 19/07/14   路加福音13:18-21 “好比面酵” (讲道: 郑翰照牧师)    저화질| HD고화질 |MP3 |TXT   
 19/07/07   路加福音13:18-19 “好像一粒芥菜种” (讲道: 郑翰照牧师)    저화질| HD고화질 |MP3 |TXT   
 19/06/30   路加福音13:10-17 “不适当吗?” (讲道: 郑翰照牧师)    저화질| HD고화질 |MP3 |TXT   
 19/06/23   诗篇25:14 ‘耶和华的亲密’ (讲道: 金光煜牧师)    저화질| HD고화질 |MP3 |TXT   
1,,,11121314151617181920