Loading...
 
 
검색어
 24/06/09   以弗所书1:1-2 "有忠心的人" (讲道 : 郑翰照牧师)    저화질| HD고화질 |MP3 |TXT   
 24/06/02   以弗所书1:1-2 "在以弗所的圣徒" (讲道 : 郑翰照牧师)    저화질| HD고화질 |MP3 |TXT   
 24/05/26   路加福音24:46-53"他们就拜他" (讲道 : 郑翰照牧师)    저화질| HD고화질 |MP3 |TXT   
 24/05/19   路加福音24:44-49 "直到领受能力" (讲道 : 郑翰照牧师)    저화질| HD고화질 |MP3 |TXT   
 24/05/12   路加福音24:36-43 "看我的手,我的脚" (讲道 : 郑翰照牧师)    저화질| HD고화질 |MP3 |TXT   
 24/05/05   路加福音24:36-43 "愿你们平安" (讲道 : 郑翰照牧师)    저화질| HD고화질 |MP3 |TXT   
 24/04/28   路加福音24:28-35 “心岂不是火热的吗(II)” (讲道 : 郑翰照牧师)    저화질| HD고화질 |MP3 |TXT   
 24/04/21   路加福音24:28-35 “心岂不是火热的吗(I)” (讲道 : 郑翰照牧师)    저화질| HD고화질 |MP3 |TXT   
 24/04/14   路加福音24:28-35 “讲解明白了” (讲道 : 郑翰照牧师)    저화질| HD고화질 |MP3 |TXT   
12345678910,,,39